Rejestracja konta - krok 1.

Krok 1: Podanie danych osobowych.


W pierwszym kroku rejestracji nowego konta musisz podać swoje dane osobowe oraz kontaktowe.


Dane rejestracyjne
Format DD-MM-RRRR
W formacie 9-cio cyfrowym
Na wskazany adres e-mail wysyłane będą powiadomienia systemu rejestracji internetowej.
Przy użyciu adresu e-mail użytkownik loguje się do systemu.
Dane adresowe
Rejestracja w systemie możliwa tylko po zaakceptowaniu regulaminu.